Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratore, Twoich danych będzie Art&Law z siedzibą w Warszawie przy ulicy Linneusza 8/19 (03-489) o numerze NIP: 534-225-55-33, REGON: 142239805

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w szczególności tych dotyczących prowadzenia kursów.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy je, aby: Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.  podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym w szczególności przeprowadzania kursów, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Art&Law przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

Okres przechowywania danych

Prawa podmiotów danych

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia; prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Ciebie przekazane Art&Law, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Wam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Waszego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Twoje dane są niezbędne, aby zapisać się na kurs oraz korzystać z innych usług świadczonych przez Art&Law. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.
przejdź do serwisu

Prawo autorskie – wszystko o umowach prawnoautorskich

Przekazując wiedzę o prawie autorskim, główny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty zastosowania tej gałęzi prawa. Celem naszego kursu jest jest przekazanie wiedzy w taki sposób, aby już bezpośrednio po zakończeniu kursu była ona użyteczna. Teoria jest istotna, ale co najmniej równie ważne jest umiejętne jej zastosowanie w konkretnych przypadkach. Posługujemy się przykładami, analizujemy umowy, chętnie udzielamy odpowiedzi na pytania. Wyjaśniamy w sposób przystępny i jasny. Nasi kursanci za każdym razem otrzymują krótki przewodnik po prawie autorskim oraz przykłady umów do zastosowania, w formie przygotowanej do edycji.

 

Nasze kursy skierowane są do twórców – zarówno profesjonalistów jak i amatorów – a także do tych, którzy z twórczości innych korzystają.

Miejsce: Warszawa, ul. Nowy Świat 58, Sala konferencyjna w Klubokawiarni Pożyteczna
Data: 23 czerwca 2018 roku
Czas trwania: 09:30-14:00
Koszt: 369 złotych brutto ( w tym 23% podatku VAT)
Zapisy: kursy@artandlaw.pl
Liczba miejsc ograniczona.

Prowadząca Karolina M. Wojciechowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie w 2007 roku. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 2014 roku. Specjalizuje się w prawie autorskim - od 9 lat wykłada na ten temat w Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej. Prowadzi Fundację im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot. Ma własne wydawnictwo - Blue Bird. Jest kuratorem archiwum fotograficznego jednego z najwybitniejszych polskich reporterów - Ryszarda Kapuścińskiego.

Miejsce: Warszawa, ul. Nowy Świat 58, Sala konferencyjna w Klubokawiarni Pożyteczna
Cena (1 os.): 369 zł
Ilość miejsc: 15
ZAPISZ SIĘ NA TEN KURS

PROGRAM KURSU:

CZĘŚĆ I (CZAS TRWANIA 09:30 – 11:45)

Wprowadzenie:
- pojęcie twórcy i utworu,

- autorskie prawa majątkowe i osobiste,
- podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw majątkowych.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych czy udzielenie licencji? Plusy i minusy obydwu rozwiązań.
Zasady konstruowania umów prawnoautorskich:
- specyfikacja pól eksploatacji w umowie,
- zakaz obejmowania umową nieznanych pól eksploatacji utworu,
- zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju,

- forma pisemna umowy i skutki braku jej zachowania.
Domniemania w umowach prawnoautorskich:
- domniemanie odpłatności umowy,
- domniemanie udzielenia licencji,
- domniemanie zakazu udzielania sublicencji,
- domniemanie udzielenia licencji niewyłącznej.
Czas trwania umowy licencyjnej i sposoby jej wypowiedzenia.
Autorskie prawa osobiste a umowy.
Prawo do wykonywania praw zależnych.

11:45 – 12:15 PRZERWA NA KAWĘ

CZĘŚĆ I (CZAS TRWANIA 12:15 – 14:00)

Case Studies. Tworzenie umowy pod kątem konkretnego utworu, m.in.:

- książka, film, projekt graficzny, muzyka, program komputerowy.
Omówienie przykładów umów:
- umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich,
- umowa o dzieło z udzieleniem licencji,
- umowa dotycząca udzielenia praw do gotowego utworu.