SŁOWO
SŁOWO

Doskonale odnajdujemy się w świecie zagadnień prawnych związanych m. in. z :

literaturą / dziennikarstwem / blogami / copywritingiem / tłumaczeniami / redakcją / agencjami literackimi / archiwami literackimi / wydawnictwami / prasą / agencjami reklamowymi / portalami internetowymi / rynkiem dystrybucji książek / obsługą programów stypendialnych / organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskim

In copyright we trust.